banner

Toplantıda sunulmak üzere SÖZEL veya POSTER bildiri kabul edilecektir. Bildiri özetlerinin aşağıdaki kurallara göre hazırlanarak 1 Kasım 2019 tarihine kadar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine .doc/docx formatın da gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bildiri Özetleri Yazım Kurlları 

1. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.

2. Toplantı’da bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.

3. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.

4. Bildiri özetleri, Türkçe ve/veya İngilizce olarak yazılacak ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.

5. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Toplantı bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.

6. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.

a. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.

b. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin toplantı kaydını en geç 1 Kasım 2019 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kabul Edilen Özetler

Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 1 Kasım 2019 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazarlara e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak/gönderen yazar sorumludur. Kabul edilen özetler (kayıt işlemleri tamamlanan yazarlar için), kongrede katılımcılara verilmek üzere Bildiri Özet Kitabında basılacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler basılmayacaktır.

Sözel ve Poster Bildiri sunumları ile ilgili kurallar.

Sözel bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır. Her bildiri için ayrılan süre bimsel programda ilan edilecektir. Sunumlarınızı Microsoft PowerPoint 2010 versiyonun da açılabilecek şekilde kaydetmenizi ve yedek dosyanın da yanınızda bulundurmanızı rica ediyoruz.

Poster bildiriler fuaye alanında yer alan panolara asılacaktır. Sizlere bildirilen poster numarasına göre ilgili panoya posterinizi asınız. Poster sunum gün ve saatlerinde posterinizin başında yer alınız. Kongrede sunumu yapılacak posterlerin en: 70 cm ve boy: 90 cm olacak şekilde hazırlanmaları gerekmektedir.

Toplantı Başkanı:
Dr. Hasan Tezer

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Bilimsel Sekreterya:
Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Ergin Çiftçi

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.