banner

Toplantıda sunulmak üzere SÖZEL veya POSTER bildiri kabul edilecektir. Bildiri özetlerinin aşağıdaki kurallara göre hazırlanarak 1 Aralık 2020 tarihine kadar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresine .doc/docx formatın da gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bildiri Özetleri Yazım Kurlları 

1. Özetler düz metin olarak hazırlanmalı, tablo, resim ve formül içermemelidir.

2. Toplantı’da bildiri (sözel ve/veya poster) sunacak kişi en fazla 3 bildiri ile katılabilir.

3. Özetin ana metin bölümündeki kelime sayısı, 250 kelimeyi kesinlikle aşmamalıdır.

4. Bildiri özetleri, Türkçe ve/veya İngilizce olarak yazılacak ve içerikleri birebir aynı olmak zorundadır.

5. Bildiri sunumu için poster veya sözel sunum için tercih belirtmek gerekmektedir. Toplantı bilim kurulu, gönderilen bildiriyi, kabul edip etmeme ve sözel veya poster olarak sunulmasını talep etme yetkisine sahiptir.

6. Bildiri özetleri sırasıyla, BAŞLIK, YAZAR(LAR), KURUM(LAR), ÖZET METNİ ve ANAHTAR KELİME(En fazla 5 adet) bölümlerini içerecektir.

a. ÖZET METNİ'nin alt başlıkları: AMAÇ, GEREÇ VE YÖNTEM, SONUÇLAR (p değeri yazılmalıdır) ve TARTIŞMA şeklindedir.

b. İngilizce özette yer alan alt başlıklar: PURPOSE, MATERIALS AND METHODS, RESULTS (p değeri yazılmalıdır) ve CONCLUSION.

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Bildiri değerlendirme ve kabul süreci araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce hakem değerlendirmesi sonucuna göre yapılacaktır. Bildiri kabulü en az 2 (iki) hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılacaktır. Kabul edilen bildirinin sunulabilmesi ve bilimsel programda yer alabilmesi için bildiri sahibinin toplantı kaydını en geç 5 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. Tüm bildiriler hakem sürecine tabi tutulacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

Kabul Edilen Özetler

Kabul edilen özetlerin davet yazıları ve sunum şekilleri, 3 Aralık 2020 tarihine kadar sunumu yapacak olan yazarlara e-posta yolu ile bildirilecek ve internet sitemizden yayımlanacaktır. Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak/gönderen yazar sorumludur. Kabul edilen özetler (kayıt işlemleri tamamlanan yazarlar için), toplantıda katılımcılara dağıtılmak üzere Bildiri Özeti Kitabında basılacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sözel veya poster sunumu yapılmayan özetler basılmayacaktır.

Sözel ve Poster Bildiri sunumları ile ilgili kurallar.

Sözel bildiriler belirtilen salon ve saatlerde sunulacaktır. Her bildiri için ayrılan süre bilimsel programda ilan edilecektir.

Sunumlarınızın CANLI veya OFFLINE olarak sunulması ile ilgili detaylar yazara detayları ile iletilecektir. 

Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 


Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Ergin Çiftçi

Ankara Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Hasan Tezer

Gazi Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

İzmir Sağlık Bil. Üni., Tepecik Eğt. ve Araş. Hast., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Selda Hançerli Törün

İstanbul Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.