banner

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği,
Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar
Çalışma Grubu Eğitim Toplantısı

 

Yakında ilan edilecektir...

Toplantı Başkanı:
Dr. Hasan Tezer

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Bilimsel Sekreterya:
Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Ergin Çiftçi

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.