banner

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği,
Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Eğitim Toplantısı;

Bilimsel Program: 13 Aralık 2019, Cuma

14.00-14.30

Açılış
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği Başkanı, Dr. Ateş Kara
Organizasyon Komitesi, Dr. Ergin Çiftçi, Dr. Ateş Kara, Dr. Hasan Teze
r

14.30-16.30

Oturum 1
Pediatrik Febril Nötropenide Son Bir Yıl
Başkanlar: Dr. Emin Sami Arısoy, Dr. Necdet Kuyucu

14.30-14.50

Ceftazidime-Avibactam For Gram-Negative Multidrug-Resistant Bacteria in Hematological Patients: A Single-Center Experience
Konuşmacı: Dr. Burcu Ceylan Cura Yayla

14.50-15.10

Efficacy of Levofloxacin As An Antibacterial Prophylaxis for Acute Leukemia Patients Receiving Intensive Chemotherapy: A Systematic Review And Meta-Analysis
Konuşmacı: Dr. Melike Keser

15.10-15.30

Early Discontinuation of Antibiotics For Febrile Neutropenia Versus Continuation Until Neutropenia Resolution in People With Cancer (Review) Cochrane
Konuşmacı: Dr. Ayşe Büyükçam

15.30-15.50

Gut Microbiome Composition Predicts Infection Risk During Chemotherapy İn Children With Acute Lymphoblastic Leukemia
Konuşmacı: Dr. Ayşe Kaman

15.50-16.10

Comparative Efficacy And Safety Of Vancomycin Versus Teicoplanin İn Febrile Neutropenic Patients Receiving Hematopoietic Stem Cell Transplantation
Konuşmacı: Dr. Edanur Yeşil

16.10-16.30

Piperacillin Pharmacokinetics And Target Attainment in Children With Cancer And Fever: Can We Optimize Our Dosing Strategy?
Konuşmacı: Dr. Hatice Karaoğlu

 

16.30-17.00

Sağlıklı Atıştırmalıklarla Çay ve Kahve Arası

 

17.00-18.30

Oturum II
İmmün Yetmezliği Olanlarda Aşılama
Başkanlar: Dr. Ener Çağrı Dinleyici, Dr. Zafer Kurugöl

17.00-17.30

Kemik İliği Nakli Sonrası Aşılama Ne Zaman?
Konuşmacı: Dr. Eda Karadağ Öncel

17.30-18.00

Kemik İliği Nakli Dışında Malignansisi Olanlarda Aşılama,
Konuşmacı: Dr. Soner Sertan Kara

18.00-18.30

Özel Durumu Olanlarda (İmmünkompremize) Aşılama,
Konuşmacı: Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

18.30-18-45

Ortak Tartışma

 

18.45-19.30

Oturum III
Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Meydanı - 2

Başkanlar: Dr. Ateş Kara, Dr. Hasan Tezer

18.45-19.00 Çocuklarda Candida Parapsilosis Kan Dolaşım Enfeksiyonlarında Flukonazol Direnci ve Risk Faktörleri
Konuşmacı: Dr. Gizem Güner
19.00-19.15 Rino-Orbito-Serebral Mukormikozisli Bir Olgu, 
Konuşmacı: Dr. Pembe Derin Oygar
19.15-19.30 Tekrarlayan Fungal Vertebral ve Beyin Apseleri Olan Primer İmmun Yetmezlik Tanılı Olgu,
Konuşmacı: Dr. Merve Kılıç Çil

 

Bilimsel Program:  14 Aralık 2019, Cumartesi

09.00-11.00 

Oturum IV
Febril Nötropenik Çocuklarda İnvazif Mantar Enfeksiyonları
Başkanlar: Dr. Ateş Kara, Dr. Hasan Tezer

09.00-09.30

Rehber Eşliğinde İnvazif Kandida Enfeksiyonları
Konuşmacı: Dr. Nurşen Belet

09.30-10.00

Rehber Eşliğinde İnvazif Aspergillus Enfeksiyonları 
Konuşmacı: Dr. Anıl Tapısız

10.30-11.00

Rehber Eşliğinde İnvazif Mantar (Kandida ve Aspergillus Dışı) Enfeksiyonları 
Konuşmacı: Dr. Nazan Dalgıç

11.00-11.15

Ortak Tartışma (Rehberler Pratik Hayatta Uygun mu?)

 

11.15-11.45

Sağlıklı Atıştırmalıklarla Çay ve Kahve Arası

 

11.45-13.00 

Oturum V
Kanserli Çocuklarda Profilaks
Başkanlar: Dr. Erdal İnce, Dr.  Mustafa Hacımustafaoğlu

11.45-12.15 

Yüksek Riskli Hastada Antifungal Profilaksi
Konuşmacı: Dr. Ümit Çelik

12.15-12.45

Kemik İliği Öncesi Ve Sonrası Kime Antifungal Profilaksi
Konuşmacı: Dr. Selda Hançerli

12.45-13.00  

Soru ve Cevaplarla Hep Birlikte

 

13.00-14.00

Öğle Yemeği

 

14.00-15.00

Oturum VI
Febril Nötropenide Hasta odaları ve Ziyaretçiler
Başkanları: Dr. İlker Devrim, Dr. Mehmet Turgut

14.00-14.25

Hemato-Onkoloji Hastalarının Bulunduğu Oda Ve Servislerde, Kemik İliği ve Organ Nakli Birimlerinde Oda Koşulları, Yapım ve Onarım Aşamasında Alınması Gereken Önlemler, Oda Havalandırması, İklimlendirme Ve Hava Süzgeçlerinin Kullanımı, Özellikleri ve Standartları
Konuşmacı: Dr. Derya Alabaz

14.25-14.50

Refakatçi ve Ziyaretçiler için Önlemler
Konuşmacı: Dr. Benhur Şirvan

14.50-15.00

Soru ve Cevaplarla Hep Birlikte

 

15.00-15.15

Sağlıklı Atıştırmalıklarla Çay ve Kahve Arası

 

15.15-17.00

Oturum VII
Pediatrik Febril Nötropeni, Enfeksiyonlar ve Laboratuvar Yönetimi

Başkanlar:  Dr. Emine Kocabaş, Dr. Solmaz Çelebi

15.15-15.45

Febril Nötropenik Çocuklarda Ampirik Antibiyotik Tedavi Yönetimi (Başlanması, Sürdürülmesi Ve Kesilmesinin Değerlendirilmesi)
Konuşmacı: Dr. Ergin Çiftçi

15.45-16.15

Febril Nötropenik Çocuklarda Laboratuvarda Yenilikler Ve Laboratuvarın Rasyonel Kullanımı
Konuşmacı: Dr. Gönül Tanır

16.15-16.45

Febril Nötropenik Çocuklarda Nezaman Antifungal Tedavi ve Sonlandırılması,
Konuşmacı: Dr. Aslınur Özkaya Parlakay

16.45-17.00

Soru ve Cevaplarla Hep Birlikte

 

17.00-17.30

Sağlıklı Atıştırmalıklarla Çay ve Kahve Arası

 

17.30-18.30

Oturum VIII
Pediatrik Antifungaller

Başkanlar: Dr. Ayper Somer, Dr. Nevin Hatipoğlu

17.30-17.50

Polienlerde Neler Bilmeliyiz?
Konuşmacı: Dr. Zümrüt Şahbudak Bal

17.50-18.10

Azollerde Neler Bilmeliyiz?
Konuşmacı: Dr. Selim Öncel

18.10-18.30

Ekinokandinlerde Neler Bilmeliyiz?
Konuşmacı: Dr. Adem Karbuz

18.30-18.45

Soru ve Cevaplarla Hep Birlikte

 

18.45-20.00

Oturum IX
Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Meydanı - 2

Başkanlar: Dr. Ateş Kara, Dr. Hasan Tezer

18.45-19.00

Vaka Sunumu, Mikrovillus İnklüzyon Hastalığı Tanılı bir İnfantta Anidulafungin Deneyimi
Konuşmacı: Dr. Özge Kaba

19.00-19.15

Opere Kraniofarinjioma tanili hastada Candida Albicans Menenjiti, 
Konuşmacı: Dr. Sibel Laçinel Gürlevik

19.15-19.30

Metabolik Hastalık Tanısıyla Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Bir Hastada Uzamış Nötropeniye Bağlı Gelişen İnvaziv Aspergilloz, Konuşmacı: Dr. Kübra Konca

19.30-19.45

Allojenik Kök Hücre Nakli SonrasI Gelişen Torakal Hava Kaçağı Sendromu
Konuşmacı: Dr. Melis Deniz

19.45-20.00

Vaka Sunumu,
Konuşmacı: Dr. Semra Şen

 

Bilimsel Program: 15 Aralık 2019, Pazar

 

09.00-11.30

Oturum X
Riskli Hastalarda Kateter Enfeksiyonları ve Sağaltım
Başkanlar: Dr. Ali Bülent Cengiz, Dr. Zafer Ecevit

09.00-09.30

Santral ve Periferik Kateter Çeşitleri ve Üstünlükleri,
Konuşmacı: Dr. Hacer Aktürk

10.00-10.30

SKİKDE: Engellemeye Yönelik Önlem Demetleri
Konuşmacı: Dr. İlker Devrim

10.30-11.00

Kateter Enfeksiyonlarında Sağaltım Yaklaşımları Ve Kateterin Çekilmesi
Konuşmacı: Dr. Fatma Nur Öz

11.00-11.15

Soru ve Cevaplarla Hep Birlikte

 

11.15-11.30

Sağlıklı Atıştırmalıklarla Çay ve Kahve Arası

 

11.30-12.30

Oturum XI
Pediatrik Febril Nötropeni ve Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Meydanı - II

Başkanlar: Dr. Ergin Çiftçi, Dr. Ateş Kara

11.30-11.45

Vaka Sunumu,
Konuşmacı: Dr. Eda Kepenekli Kadayıfçı

 

12.30-13.30

Öğle Yemeği

 

13.30-14.00

Oturum XII
Akılcı İlaç Kullanımı
Başkan: Dr. Emine Olcay Yasa
Konuşmacı: Dr. Hasan Tezer

14.00-14.30

Kapanış

 

Toplantı Başkanı:
Dr. Hasan Tezer

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD Bilimsel Sekreterya:
Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Ergin Çiftçi

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.