banner

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği,
Pediatrik Febril Nötropeni, İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Eğitim Toplantısı;

Bilimsel Program 1 . Gün: 26 Aralık 2020, Cumartesi
   
OTURUM I: Oturum Başkanları: Dr. Emin Sami Arısoy, Dr. Hasan Tezer
09.00 - 09.15 Açılış: Dr. Ateş Kara, Dr. Ergin Çiftçi, Dr. Hasan Tezer
09.15 - 09.45 Nötropenik Ateş Tanımı ve Sıklığı, Dr. Eda Kepenekli
09.45 - 10.15 Nötropenik Ateş Risk Değerlendirmesi, Dr. Manolya Kara
10.15 - 10.45 Nötropenik Ateş ve Laboratuvar, Dr. Selim Öncel
10.45 - 11.15 Nötropenik Ateş Başlangıç Tedavisinin Planlanması, Dr. Hacer Aktürk 
11.15 - 11.30  Bol soru bol cevap
   
OTURUM II: Oturum Başkanları: Dr. Ayper Somer, Dr. Ergin Çiftçi 
11.30 - 12.00 Nötropenik Ateş ve Viral Pnömoniler, Dr. İlker Devrim 
12.00 - 12.30 COVID-19 ve Malignansisi Olan Çocuklar; Salgın ve Getirdiği Değişiklikler, Dr. Selda Hançerli Törün
12.30 - 13.00 Nötropenik Ateşte Ne Zaman Mantar Enfeksiyonlarını Düşünelim ? Dr. Derya Alabaz
13.00 - 13.20 Bol soru bol cevap
   
Bilimsel Program 2 . Gün: 27 Aralık 2020, Pazar
   
OTURUM III: Oturum Başkanları: Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan, Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu
09.00 - 09.30 Çocukluk Çağında Mantar Enfeksiyonlarına Genetik Yatkınlık, Dr. Ferda Özkınay
09.30 - 09.50 Hematolojik Malignansi ve Mantar Enfeksiyonları için Riskler, Dr. Özden Türel
09.50 - 10.10 Solid Tümörler  ve Mantar Enfeksiyonları için Riskler, Dr. Ömer Kılıç
10.10 - 10.30 Diğer İmmün Yetmezlik Durumları ve Mantar Enfeksiyonları Riskleri, Dr. Ayşe Karaaslan
10.30 - 10.50 Bol soru bol cevap
   
OTURUM IV: Nötropenik Ateş Meydanı Vaka Sunumları ve Tartışmalar
11.00 - 12.30 Moderatörler: Dr. Ateş Kara, Dr. Zümrüt Şahbudak Bal
  Tartışmacılar: Dr. Ayper Somer, Dr. Ateş Kara, Dr. Solmaz Çelebi, Dr. Hasan Tezer
  Vaka Sunumu: Febril nötropenili hasta hipotansiyonla geldi ne yapmalıyım?, Dr. Hatice Karaoğlu Asrak
  Vaka Sunumu: Febril nötropenili hastada mukozit varsa ampirik tedavi değişmeli mi?, Dr. İlknur Çağlar
  Vaka Sunumu: Febril nötropenili hastada Santral Sinir Sistemi enfeksiyonu. Viral? Bakteriyel? Fungal?, Dr. Gizem Güner
  Vaka Sunumu: Febril nötropenili hastada pnömoni etkenleri?, Dr. Başak Yıldız Atikan
   
Bilimsel Program 3 . Gün: 28 Aralık 2020, Pazartesi
   
OTURUM V Oturum Başkanları: Dr. Emin Sami Arısoy, Dr. Derya Alabaz
12.15 - 12.45 Kök Hücre Nakli ve Kemoterapi Sonrası Aşılama, Dr. Ayper Somer
12.45 - 13.00 Bol soru bol cevap
   
OTURUM VI Sözel Bildiriler
13.00 - 14.00 Oturum Başkanları: Dr. Solmaz Çelebi, Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan
  Sözel Sunum: Çocuklarda İnvaziv Aspergilloz: 59 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi, Dr. Esra Çakmak Taşkın
  Sözel Sunum: Kas Tutulumu ile Klinik Bulgu Veren Mukormikoz Olgusu, Dr. Gül Arga
  Sözel Sunum: Solid Organ Transplantasyonu Sonrası Nadir Bir Enfeksiyon: Kutanöz Mukormikoz, Dr. Hatice Kübra Konca
  Sözel Sunum: Galaktomannan Test Sonuçlarının Çocuklarda İnvaziv Aspergilloz Tanısındaki Önemi, Dr. Seval Özen Çelik
  Sözel Sunum: Pulmoner Aspergillozda Cerrahi Tedavi: Olgu Sunumu, Dr. Melis Deniz
  Sözel Sunum: Kronik Granülomatöz Hastalıklı Bir Çocukta Hepatik Aspergillus Enfeksiyonu, Dr. Ömer Güneş
  Sözel Sunum: Lösemi Hastasında Aspergillozis Ayırıcı Tanısı, Dr. Özlem Mustafaoğlu
  Sözel Sunum: Kemik İliği Transplantasyonu Sonrası Relaps ALL Tanılı Olguda Lipozomal Amfoterisin B Profilaksisi Altında Gelişen Renal Aspergillom, Dr. Ayşe Çakıl Güzin
  Sözel Sunum: Nöroblastomlu Çocuk Olguda Hepatosplenik Kandidiasis: Olgu Sunumu, Dr. Canan Özlü
   
OTURUM VII: Oturum Başkanları: Dr. Ali Bülent Cengiz, Dr. Zafer Kurugöl
19.00 - 19.30 Amfoteresin B Avantajları ve Dezavantajları ile, Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan
19.30 - 20.00 Ekinokandinler  Avantajları ve Dezavantajları ile, Dr. Gülsüm İclal Bayhan
20.00 - 20.30 Azoller  Avantajları ve Dezavantajları ile, Dr. Belgin Gülhan
20.30 - 21.00 Antifungal Kullanımında Hasta Başı Pratik Bilgileri, Dr. Nevin Hatipoğlu
21.00 - 21.15 Bol soru bol cevap
   
Bilimsel Program 4 . Gün: 29 Aralık 2020, Salı
   
12.15 - 13.00 Uydu Sempozyumu          
 

Oturum Başkanı: Dr. Ergin Çiftçi
Febril Nötropenide Fungal Enfeksiyon Olasılığında Tercih, Prof. Dr. Ateş Kara

   
OTURUM VIII: Oturum Başkanları: Dr. Ergin Çiftçi, Dr. İsmail Zafer Ecevit
19.00 - 19.20 Kime Ne Zaman Profilaksi, Dr. Aslınur Özkaya Parlakay
19.20 - 19.40 Profilakside Hangi Ajan, Dr. Tuğçe Kara
19.40 - 20.00 Malignansi Sonrası Aşılama, Dr. Fatma Nur Öz 
20.00 - 20.15 Bol soru bol cevap
   
OTURUM IX: Mantar Meydanı Vaka Sunumları, Sözel Sunumlar ve Tartışmalar
20.15 - 21.30 Moderatörler: Dr. Hasan Tezer, Dr. Adem Karbuz
  Tartışmacılar: Dr. Ali Bülent Cengiz, Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan,
Dr. Nazan Dalgıç, Dr. Ateş Kara, Dr. Ergin Çiftçi, Dr. Murat Sütçü
  Sözel Sunum: ALL Tanılı Hastada Kandidemi, Dr. Derin Oygar
  Sözel Sunum: Aspergillus fumigatus Vertebra Osteomiyeliti, Dr. Sibel Laçinel
  Vaka Sunumu, Dr. Didem Kızmaz İşançlı
  Vaka Sunumu, Dr. Ela Cem
   
   

Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 


Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Ergin Çiftçi

Ankara Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Hasan Tezer

Gazi Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

İzmir Sağlık Bil. Üni., Tepecik Eğt. ve Araş. Hast., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Selda Hançerli Törün

İstanbul Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.