banner

Biz kimiz?

Çocuğa gönül vermiş ve enfeksiyon alanında çalışarak, gelişmeye ve geliştirmeye kendini adamış bilim insanlarıyız.

Ne düşünüyoruz?

Bilimsel etkinlikler ile gelişmeleri, yenilikleri tartışmak ve doğruyu bulmak için fikir fırtınaları yaratarak hep bir adım ileriye gitmek istiyoruz.

Ne yaparız?

Alanda gelişmeleri takip ederek, alanında uzman hocalarımız ile birlikte bilimsel etkinliklerde tartışma ortamı yaratarak doğruyu bulma ve genç meslektaşlarımıza tavsiyelerde bulunma ortamı yaratırız.

Toplantı Eş Başkanları
Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD  

Dr. Ergin Çiftçi

Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

Dr. Hasan Tezer

Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Toplantı Bilimsel Sekreterya
Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad

Dr. Selda Hançerli Törün

İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Toplantı Düzenleme Kurulu
Dr. Derya ALABAZ Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Adana
Dr. Solmaz ÇELEBİ Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Bursa
Dr. Ergin ÇİFTÇİ Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları BD, Ankara
Dr. İlker DEVRİM Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları, İzmir
Dr. Selda HANÇERLİ TÖRÜN İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul
Dr. Ateş KARA Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD,
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi, Ankara
Dr. Ayper SOMER İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,
Pediatrik İnfeksiyon Hastalıkları BD, İstanbul
Dr. Dilek YILMAZ ÇİFTDOĞAN İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İzmir
Dr. Hasan TEZER Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, İstanbul

 

Toplantı Danışma Kurulu
Dr. Emre Alhan Dr. Erdal İnce
Dr. Emin Sami Arısoy Dr. Zafer Kurugöl
Dr. Nurşen Belet Dr. Necdet Kuyucu
Dr. Yıldız Camcıoğlu Dr. Canan Kuzdan
Dr. Ali Bülent Cengiz Dr. Selim Öncel
Dr. Mehmet Ceyhan Dr. Metehan Özen
Dr. Haluk Çokuğraş Dr. Nuran Salman
Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan Dr. Rengin Şiraneci
Dr. Nazan Dalgıç Dr. Gönül Tanır
Dr. Ener Çağrı Dinleyici Dr. Anıl Aktaş Tapısız
Dr. Mustafa Hacımustafaoğlu Dr. Özden Türel
Dr. Nevin Hatipoğlu Dr. Emine Olcay Yasa

Not: Toplantı kurulları soyadına göre alfabetik sıralanmıştır.

Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 


Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Ergin Çiftçi

Ankara Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Toplantı Eş Başkanı:
Dr. Hasan Tezer

Gazi Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan

İzmir Sağlık Bil. Üni., Tepecik Eğt. ve Araş. Hast., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Bilimsel Sekreterya:
Dr. Selda Hançerli Törün

İstanbul Üni., Tıp Fak., Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD 

 

Powered by Amazing-Templates.com 2014 - All Rights Reserved.