Prof. Dr. Hasan TEZER

Sempozyum Başkanı

Toplantıya Davet

Çocuk Sağlığına Yaşamını Adayan Değerli Meslektaşlarımız,

Enfeksiyon hastalıkları, insanın dünyada bulunduğu noktaya gelmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur. Enfeksiyon etkenlerini tanımaya başlamamızla onlara karşı mücadelemiz de başlamış, bu süreçte öncelikle en kolay tanınan ve en olumsuz sonuçlara yol açan enfeksiyon etkenleri hedef alınmıştır. Bu açıdan baktığımızda yakın zamanlara kadar bakteri ve virüs enfeksiyonları ile uğraşan insanoğlunun kendisinde hastalığa neden olan mantarların farkına varması nispeten daha geç olmuştur. Zaman içinde kanser tedavisi, organ veya hematopoietik kök hücre nakli gibi immün sistemin yoğun biçimde baskılanmasını gerektiren tedaviler, çocuklarda görülen mantar enfeksiyonlarının önemini giderek arttırmıştır. Günümüzde mantarların neden olduğu enfeksiyonların önlenmesi, tanınması ve tedavisi konusunda yoğun çabalar sürmektedir. Bu süreçte yakından takip edilmesi gereken önemli bir bilgi birikimi oluşmaktadır.

 

Kongreye Kalan Süre

Genel Bilgiler

Toplantı Dili: Türkçe
Toplantı Platformu: Çevrimiçi
Burs: Toplantıya kayıt yaptırmak isteyen katılımcılara dernek tarafından %80’e kadar burs sağlanacaktır. Başvuru için...

Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderme Toplantıda sunulmak üzere SÖZEL veya POSTER bildiri kabul edilecektir. Bildiri özetlerinin aşağıdaki kurallara göre hazırlanarak 17 Kasım 2023 tarihine kadar...

Önemli Tarihler

24 Kasım 2023

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi

30 Kasım 2023

Bildiri Kabulü İlan Tarihi

1 Aralık 2023

Erken Kayıt Son Tarihi