Bildiri Gönderme

Kabul Edilen Bildiriler ve Sunumları Hakkında

Sempozyuma gönderilen bildirilerin SÖZEL sunum olarak programı aşağıda ve ayrıca Bilimsel Programda yer almaktadır.

Bildiri özetinin kabulünün, özetin diğer yazarlarına duyurulmasından sunum yapacak/gönderen yazar sorumludur. Kabul edilen özetler (kayıt işlemleri tamamlanan yazarlar için), toplantıda katılımcılara dağıtılmak üzere Bildiri Özeti Kitabında basılacaktır. Kabul edilen bildiri özetlerinin sunumlarının yapılabilmesi için, sunumu yapacak olan bildiri sahibinin kaydını yaptırmış olması zorunludur. Sunum videosu gönderilmeyen özetler basılmayacaktır.

“Bildiri Sunacak Yazar” Kaydı için Son Tarih: 22 Kasım 2021 (Belirtilen tarihe kadar, bildiriyi sunacak yazarın kayıt ve ödemesini tamamlaması zorunludur. Sunucu Kaydı tamamlanmayan bildiriler sistemden otomatik olarak silinmektedir. Ayrıca kongreye katılmak isteyen yazarların da her birinin kayıt yaptırması gerekmektedir.)

SÖZEL BİLDİRİ SUNACAK YAZARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

 • Sözel bildiri sunumları bilimsel programdaki saatlerinde, önceden çekilmiş VİDEO BANT KAYIT olarak yayımlanacaktır.
 • Sözel sunumunuzu (slaytlarınızı) ve kamera görüntünüzü kapsayacak şekilde video hazırlamak için size gönderilen davet yazısını içeren epostanın ekinden erişebileceğiniz Video Kayıt Yönergeleri dosyasını inceleyebilirsiniz.
 • Sözel bildirinizi; sunumunuzu ve kamera görüntünüzü de kapsayacak şekilde videoyu kaydederek, wetransfer.com üzerinden soner@diamed98.com (Cc: hakan@diamed98.com) adresine en geç 25 Kasım 2021 (saat 18.00) Perşembe günü elimizde olacak şekilde göndermeniz gerekmektedir.
 • Video dosyası MP4 formatında 1080p veya 720p olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Sunumunuz için ayrılan süre 5 dakikadır. Videonun süresi “5 dakikayı” kesinlikle geçmemelidir; 5 dakikayı aşan videolar 5 dakikalık süre sonunda kesilerek yayımlanacaktır.
 • Kaydettiğiniz video dosya adını sunucu yazar ad-soyadıyla kaydedin.

ÖNEMLİ HATIRLATMA

Bilimsel programda Bildiri sunumlarınızın video yayınları tamamlandığında, oturumunuzun Soru/Cevap bölümü için canlı yayına alınacaksınız; bunun için gerekli CANLI YAYIN BAĞLANTI bilgisi sempozyuma yakın tarihlerde sunucu yazarın eposta adresine gönderilecektir.

Önemli Tarihler

Erken Kayıt Son Tarihi

19 Kasım 2021

Toplantı Tarihleri

8-12 Aralık 2021

Kongreye Kalan Süre

19 Kasım 2021

 

8-12 Aralık 2021

Toplantıya Davet

Çocuk Sağlığına Yaşamını Adayan Değerli Meslektaşlarımız,
Enfeksiyon hastalıkları, insanın dünyada bulunduğu noktaya gelmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur.

Bildiri Gönderme

  9 Aralık 2021, Perşembe

  21:15-22:10

  OTURUM III: Sözlü Bildiriler

  Oturum Başkanları: Emin Sami Arısoy, Halil Özdemir

  21.15-21:20

  İki pediatrik lösemi olgusunda Ralstonia pickettii’ye bağlı kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu: Kateter çekilmeli mi? Hastane salgını mı?

  Hatice KARAOĞLU ASRAK

  21:20:21:25

  Nötropenik Hastada invaziv Saprochaete clavata enfeksiyonu

  Mehmet Arda KILINÇ

  21:25-21:30

  Öncesinde Sağlıklı Adölesan Olguda IFI ile Komplike Nötropenik Ateş, Sürpriz Tanı: Parvovirus B-19 İlişkili Myelodisplastik Sendrom

  Hafize Selma ÇETİN

  21:30-21:35

  Yenidoğanda Nocardia Otitidiscaviarum’a Bağlı Brankiyal Kleft Kist Enfeksiyonu

  İrem Ceren ERBAŞ

  21:35-21:40

  Akut Myeloid Lösemili Olguda İnvaziv Saprocheata Clavata Enfeksiyonu

  Zeynep ERGENÇ

  21:40-21:45

  Febril Nötropenili Çocukta Santral Venöz Kateter İlişkili Bacillus Cereus Bakteriyemisine Bağlı Beyin Absesi : Olgu Sunumu

  Şilem ÖZDEM ALATAŞ

  21:45-21:50

  Hematoonkoloji Hastalarında COVID 19: Tek Merkez Deneyimi

  Suna ÖZDEM

  21:50-21:55

  Kronik Granülamatöz Hastalık (KGH) Tanılı Hastada Mycobacterium Chelonae ve Aspergillus Pnömonisi Birlikteliği

  Gökcan ÖZTÜRK

  21:55-22:10

  Bol Soru, Bol Cevap

  11 Aralık 2021, Cumartesi

  11:15-12:05

  OTURUM VIII: Sözlü Bildiriler

  Oturum Başkanları: Solmaz Çelebi, Dilek Yılmaz Çiftdoğan

  11:15-11:20

  Erken Doğum Öyküsü Olan Olguda İntrakardiyak Aspergilloma: Olgu Sunumu

  Berfin ÖZGÖKÇE ÖZMEN

  11:20-11:25

  Solid Organ Nakli Sonrası Kutanöz Mukormikoz (Rhizopus) Enfeksiyonu

  Sevgi ASLAN

  11:25-11:30

  Kronik Rinosinüzit Zemininde Mukormikoz: Olgu Sunumu

  Mehtap AKÇA

  11:30-11:35

  Candida Albicans’a bağlı bir şant enfeksiyonu

  Esra ÇAKMAK TAŞKIN

  11:35-11:40

  İmmunkompetan bir Çocuk Olguda Rinoorbital Mukormikozis

  Selime TELEKE KAYMAZ

  11:40-11:45

  Relaps ALL Pediatrik Hastada Ekinokandin Direnci Olan Candida Albicans- Santral Venöz Kateter İlişkili Kan Akımı Enfeksiyonu ve Enfektif Endokardit

  Semra ŞEN BAYTURAN

  11:45-11:50

  Sistemik Lupus Eritematozusta İnvazif Aspergilloz

  Sevgi YAŞAR DURMUŞ

  11:50-12:05

  Bol Soru, Bol Cevap