Prof. Dr. Hasan TEZER

Sempozyum Başkanı

Toplantıya Davet

Çocuk Sağlığına Yaşamını Adayan Değerli Meslektaşlarımız,

Enfeksiyon hastalıkları, insanın dünyada bulunduğu noktaya gelmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştur. Enfeksiyon etkenlerini tanımaya başlamamızla onlara karşı mücadelemiz de başlamış, bu süreçte öncelikle en kolay tanınan ve en olumsuz sonuçlara yol açan enfeksiyon etkenleri hedef alınmıştır. Bu açıdan baktığımızda yakın zamanlara kadar bakteri ve virüs enfeksiyonları ile uğraşan insanoğlunun kendisinde hastalığa neden olan mantarların farkına varması nispeten daha geç olmuştur. Zaman içinde kanser tedavisi, organ veya hematopoietik kök hücre nakli gibi immün sistemin yoğun biçimde baskılanmasını gerektiren tedaviler, çocuklarda görülen mantar enfeksiyonlarının önemini giderek arttırmıştır. Günümüzde mantarların neden olduğu enfeksiyonların önlenmesi, tanınması ve tedavisi konusunda yoğun çabalar sürmektedir. Bu süreçte yakından takip edilmesi gereken önemli bir bilgi birikimi oluşmaktadır.

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği, Pediatrik Febril Nötropeni ve İnvazif Fungal Enfeksiyonlar Çalışma Grubu olarak, çocuklarda görülen mantar enfeksiyonları konusunda güncel bilgileri tartışmak, bu konuda deneyimlerimizi paylaşmak amacı ile Febril Nötropenik Hastaya Yaklaşım ve Koruma Sempozyumu’nda buluşmayı planladık. Sempozyumumuz 5-9 Aralık 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Günümüzde en yoğun immün sistemi baskılayıcı tedavilerin verildiği merkezlerde çalışan, mantar enfeksiyonları ile yoğun biçimde mücadele eden, alanında uzman öğretim üyelerinden oluşan bir eğitici kadrosu ile sizlerin yararlanabileceği bir program hazırladık. Bir kez daha Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Derneği olarak, bilimsel olarak dolu ve nezih bir ortamda birlikte olmak üzere, Katılımınızı, katkınızı, yararlanmanızı dileyerek…

Görüşmek üzere, sevgi ve saygılarımızla
Sempozyum Düzenleme Kurulu